Wortels & Water: Het belang van monitoren van bodemvocht ook vóór aanplant van groen

In de huidige natte periode staan gemeenten en groenaannemers voor de uitdaging om jonge bomen succesvol aan te planten. Overmatig bodemvocht kan het wortelstelsel van jonge bomen verstikken, waardoor de kans op overleving en gezonde groei afneemt. In dit licht bieden bodemvochtsensoren ook in natte periodes een oplossing om de vochthuishouding in de bodem nauwkeurig te monitoren en zo het optimale plantmoment te bepalen.

Toepassing van bodemvochtsensoren

Door bodemvochtsensoren op verschillende diepten, bijvoorbeeld op 30, 60 en 90cm, te plaatsen, kunnen gemeenten en groenaannemers de vochtniveaus in de bodem nauwkeurig volgen. De bodemvochtoplossing biedt real-time data, waardoor het mogelijk is om van afstand te bepalen wanneer het vochtgehalte daalt tot een niveau dat gezond is voor de boom. Dit stelt groenaannemers in staat om het ideale moment voor het planten van jonge bomen te identificeren, wat de overlevingskansen en gezondheid van de bomen aanzienlijk kan verbeteren.

Implementatie van meetopstellingen

Gemeenten kunnen besluiten om verschillende meetopstellingen in te richten die door het jaar heen vochthuishouding data verzamelen op verschillende dieptes. Deze aanpak biedt waardevolle inzichten in de vochtigheidsniveaus van de bodem op verschillende locaties, in verschillende grondsoorten en tijden, waardoor een gedetailleerd beeld ontstaat van de optimale plantomstandigheden.

Toevoegen van grondwaterpeilbuizen

Naast de bodemvochtoplossing biedt de integratie van peilbuissensoren een extra dimensie aan de monitoring. Peilbuissensoren kunnen gebruikt worden om de grondwaterstand automatisch uit te lezen, wat gemeenten en groenaannemers nog gedetailleerder inzicht geeft in de vochthuishouding van de bodem. Deze gegevens zijn cruciaal voor het plannen van plantactiviteiten, met name in gebieden waar de grondwaterstand een significante impact kan hebben op de groei van bomen.

Voordelen voor gemeenten en groenaannemers

De toepassing van data uit bodemvocht- en peilbuissensoren biedt gemeenten en hun groenaannemers een krachtig hulpmiddel om hun plantstrategieën en watergiften in de zomermaanden te optimaliseren. Door het planten af te stemmen op de ideale bodemvochtcondities, kunnen de overlevingskansen van jonge bomen worden verhoogd en de tijd tot het bereiken van een gezonde volwassen boom worden verkort. Dit resulteert niet alleen in een robuuster stedelijk groen, maar draagt ook bij aan de algehele duurzaamheid en biodiversiteit van de stedelijke omgeving.

De implementatie van deze technologieën voor het monitoren en combineren van bodemvocht en grondwater niveaus is een stap voorwaarts in het verantwoord beheren van stedelijk groen en het waarborgen van de groei en gezondheid van bomen in gemeenten. Door het slim inzetten van technologische innovaties kunnen we effectiever inspelen op de uitdagingen die klimaatverandering en stedelijke ontwikkeling met zich meebrengen voor het stedelijk groen.

Ook aan de slag

Omarm de toekomst van stedelijk groenbeheer met SmartCity-IoT: uw partner in geavanceerde sensor- en dataoplossingen voor in de openbare ruimte van de toekomst. Onze sensor- en dashboardoplossingen stellen gemeenten, groen- en andere specialisten in staat om de vochtigheid van de bodem en de grondwaterstanden nauwkeurig te monitoren, waardoor de gezondheid en groei van stedelijk groen effectiever dan ooit beheerd kan worden.

Ontdek hoe SmartCity-IoT uw gemeente of groenproject kan transformeren. Neem contact met ons op voor een demonstratie van onze technologie en een gesprek over hoe we u kunnen helpen uw doelen te bereiken. Laat SmartCity-IoT u begeleiden naar een groenere toekomst.

In de reference case van Drielanden Bomen lees je meer over:

Het monitoren van groenprojecten op afstand​

Kostenbesparingen en verminderen van onnodige ritjes​

Voorkomen van uitval van bomen​

Het creëren van nieuwe inzichten uit sensordata​

Het delen van sensordata met opdrachtgevers of omwonenden​

Download de volledige reference case van Drielanden Bomen

Deel deze pagina