Smartcity-IoT

CO2 meter

Inzicht in de luchtkwaliteit met de slimme CO2 meter.

Aerosolen aanpakken door middel van ventilatie?

Onze CO2 meter meet CO2 (uitgedrukt in ppm), temperatuur en luchtvochtigheid in de directe omgeving en waarschuwt middels het LED scherm wanneer de luchtkwaliteit een ongewenst niveau overschrijdt.

Deze niveaus zijn afgeleid van het Bouwbesluit 2012, wat concreet betekend dat de CO2 meter verandert van groen naar oranje bij 100o ppm en van oranje naar rood bij 1400 ppm. Wanneer het stoplicht oranje wordt heeft u nog tijd om actie te ondernemen, door meer te ventileren in de vorm van het open zetten van een raam of het aansturen van de mechanische ventilatie.

Naast het LED scherm verstuurt het CO2 stoplicht periodiek de gemeten data door via LoRaWAN, waardoor het mogelijk wordt om op afstand logboeken bij te houden per lokaal of ruimte van de luchtkwaliteit en tevens automatisch (bestaande) ventilatiesystemen kunnen worden bij- of afgeschakeld. Hiermee bereikt u een optimale luchtkwaliteit, wel zo gezond voor iedereen!

CO2 meter met stoplichtfunctie

De plug & play CO2 meter.

De CO2 meter met alarmeringsfunctionaliteit werkt op basis van LoRa. Sensoren op een LoRa-netwerk onderscheiden zich doordat ze met zeer weinig energie over een grote afstand, kleine datapakketjes kunnen versturen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van (veilige) radiogolven, waardoor de CO2-sensor eenvoudig kan worden ingezet. Zolang er maar stroom aanwezig is. Daarnaast kunnen de CO2 meters ook aangesloten worden op het netwerk van KPN

Inzicht in sensordata via IoT Connect.

IoT Connect vertaalt sensordata naar toegankelijke informatie, voor alle type sensoren. Informatie die zowel eenvoudig is te gebruiken voor de uitvoerende dienst als voor managers of beleidsmakers. Een overzichtskaart met de huidige stand van zaken geeft middels herkenbare signaalkleuren weer of er actie nodig is. De CO2-stoplichten zijn standaard gekoppeld aan het smart city platform IoT Connect. Vanaf dit platform kan de data eventueel verder worden doorgestuurd naar het gewenste eindpunt.

IoT Connect CO2 sensor en fijnstofsensor

CO2 sensor IoT Connect

Status updates

Voordelen van onze CO2 meter met alarmeringsfunctie.

Sensoren, applicatie & connectiviteit.

Voldoet aan Bouwbesluit 2012

Het CO2 stoplicht is volledig ontwikkeld volgens artikel 3.5 van het Bouwbesluit 2012. Hierdoor voldoet deze sensor, in combinatie met IoT Connect, aan de gesteld wet- en regelgeving, waardoor deze ook in aanmerking komt voor verschillende subsidieregelingen, zoals SUVIS

Instelbaar op afstand

Aan de hand van LoRaWAN downlinks kunnen verschillende instellingen eenvoudig op afstand worden aangepast, zoals het periodieke zendinterval, de drempelwaarden van de LEDs en is het mogelijk om nog een manuele kalibratie toe te passen.  

Hoogwaardige kwaliteit

Doordat het CO2 stoplicht is uitgerust met hoogwaardige sensoren, ontwikkeld in Nederland, beschikt u over een geavanceerde luchtkwaliteitsmeting die zichzelf automatisch kalibreert en zeer betrouwbaar is. 

Voor jong en oud

Door de stoplicht functie van de LEDs is het CO2 sensor door iedereen te interpreteren: van jong tot oud. Kinderen begrijpen direct het doel van het stoplicht en worden daarmee ook bewuster gemaakt van hun eigen leefomgeving. 

Maak laagdrempelig kennis met onze CO2 meters. Al vanaf €10,75 per maand en een eenmalige start fee. *

Gebruik van CO2-stoplichten en data.

Smart city platform IoT Connect.

Onbeperkte connectiviteit (fair use).

Turn key oplevering van sensoren in platform.

Remote support en ondersteuning.

* De start fee wordt bepaald op basis van het aantal en de gewenste sensortype(s).