Smartcity-IoT

Maak kennis met de slimme CO2 meter

Monitor de luchtkwaliteit in binnenruimtes en creëer een prettig werk- en leeromgeving.

Inzicht in luchtkwaliteit
De CO2 meter meet CO2 (uitgedrukt in ppm), temperatuur en luchtvochtigheid in de directe omgeving en waarschuwt mensen in de betreffende ruimte via het LED scherm wanneer de luchtkwaliteit een ongewenst niveau bereikt.

Bouwbesluit 2012
Deze niveaus zijn afgeleid van het Bouwbesluit 2012, wat concreet betekend dat de CO2 meter verandert van groen naar oranje bij 100o ppm en van oranje naar rood bij 1400 ppm. Wanneer het stoplicht oranje wordt heeft u nog tijd om actie te ondernemen, door meer te ventileren in de vorm van het open zetten van een raam of het aansturen van de mechanische ventilatie. 

Monitor & analyseer data in dashboard
Naast het LED scherm verstuurt het CO2 meter de gemeten data door naar de applicatie, waardoor het mogelijk wordt om op afstand trends bij te houden per lokaal of ruimte van de luchtkwaliteit en tevens automatisch (bestaande) ventilatiesystemen kunnen worden bij- of afgeschakeld. 

Monitor CO2

Monitor temperatuur

Monitor luchtvochtigheid

Data zichtbaar in dashboard

Alarmeringsfunctie

Plug & Play

Monitor en analyseer de luchtkwaliteit op afstand

Maak eenvoudig verschillende sensorlocaties aan binnen de applicatie IoT Connect en monitor ook op afstand de luchtkwaliteit in binnenruimtes. Binnen het analyse dashboard van de applicatie kun je gemakkelijk trends herkennen, zoals fluctuaties in de luchtkwaliteit en de (gudrende de tijd) veranderende luchtkwaliteit op de verschillende locaties. Daarnaast worden er ook waarschuwingen gegeven als de CO2-metingen buiten de normale waarden valt.

CO2 sensor IoT Connect

Status updates

Alle voordelen van onze CO2 meter.

Monitor eenvoudig de luchtkwaliteit in binnenruimtes

Gezonde en productieve werk- en leeromgeving

Hoge CO2-niveaus kunnen leiden tot concentratieverlies, vermoeidheid en hoofdpijn.

Eenvoudig te intepreteren door jong en oud

Door de stoplicht functie van het LED-scherm is de CO2 meter door iedereen te interpreteren: van jong tot oud.

Plug & Play

De CO2 meters kunnen eenvoudig via het stopcontact of een usb-poort worden aangesloten.

Monitor de luchtkwaliteit op afstand

De actuele luchtkwaliteit is eenvoudig terug te zien in de webapplicatie IoT Connect.

Herken eenvoudig trends in luchtkwaliteit

Met het data dashboard is het mogelijk om eenvoudig trends, zoals fluctuaties, te herkennen in de luchtkwaliteit.

Voldoet aan Bouwbesluit 2012

Het gebruik van de CO2 meters in combinatie met de app IoT Connect voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving.

Veelgestelde vragen.

De kwaliteit van de lucht die we inademen draagt bij aan een onze gezondheid en welzijn. Wanneer er meerdere personen voor een langere periode in een gesloten ruimte aanwezig zijn neemt de CO2 concentratie toe. Hoge CO2 concentraties kunnen vervolgens leiden tot:

  1. Vermoeidheid;
  2. Concentratieverlies;
  3. Hoofdpijn;
  4. Verhoogde kans op overdracht van infectieziektes, zoals het coronavirus.

CO2 meters monitoren het CO2 niveau in de binnenruimtes en helpen bij het bepalen of er voldoende ventilatie aanwezig is. 

PPM staat voor Parts per million (delen per miljoen). Dit is de maat voor de concentratie koolstofdioxide in de lucht, uitgedrukt in delen per miljoen. 

Aerosolen zijn een mix van deeltjes en druppeltjes die in de lucht zweven. Mensen scheiden aerosolen uit bij ademen en praten. Tijdens luid spreken, niezen en hoesten kunnen er nog meer aerosolen gevormd worden. De hoeveelheid aerosolen in de lucht is niet direct meetbaar, maar onderzoek wijst  uit dat er een relatie bestaat tussen de concentratie van CO2 afkomstig van ademen, en die van aerosolen. 

Een sensor in de CO2 meter meet het koolstofdioxidegehalte in PPM en stuurt een signaal naar het LED-scherm. Op basis van de ingestelde grenswaarden kleurt het LED-scherm groen, oranje of rood. De CO2 meter stuurt de metingen vervolgens door naar het data dashboard van de applicatie, waar de sensordata geanalyseerd kan worden om mogelijke trends in de luchtkwaliteit te identificeren. 

Het is mogelijk om de CO2 meters te koppelen aan onze applicatie IoT Connect. Gebruikers kunnen op de applicatie inloggen om de (historische) sensormetingen en -data op afstand te bekijken. Daarnaast is het ook mogelijk om de data van de CO2 meters, via een publieke link, te delen met eventuele belanghebbenden. Bijvoorbeeld met de ouders van kinderen die op school zitten. Ook is het mogelijk om de qr-code op de sensor te scannen om de laatste metingen te bekijken. 

Een data dashboard voor een CO2 meter is een verzameling van informatie die door één of meerdere CO2 meters is verzameld. Het biedt een visuele manier om de metingen van de CO2-meters te analyseren en te visualiseren, waardoor u een overzicht krijgt van de luchtkwaliteit op verschillende plaatsen en momenten. Dit kan bijvoorbeeld van sensoren in verschillende klaslokalen of vergaderruimtes maar ook we bieden ook inzicht op locatieniveau, dus over verschillende lokalen en ruimtes heen.  

Met een data dashboard kun je gemakkelijk trends herkennen, zoals fluctuaties in de luchtkwaliteit en de (gedurende de tijd) veranderende luchtkwaliteit op verschillende locaties. Ook worden waarschuwingen gegeven als de CO2-meting buiten de normale waarden valt.

Een CO2 meter kan op basis van instelbare grenswaardes van kleur veranderen. Deze grenswaardes kunnen via de applicatie IoT Connect eenvoudig op afstand worden ingesteld. Tevens zijn er verschillende standaard grenswaardes aanwezig in de app. Deze grenswaardes komen voort uit wettelijke kaders, zoals het bouwbesluit, maar ook grenswaarde op basis van de richtlijn ‘Frisse scholen’ is als een instelbaar profiel te gebruiken. 

De Frisse Scholen richtlijn hanteert de volgende grenswaardes:

  • LED-kleur groen: 400 tot 800 ppm is goed (±400 is het niveau van de buitenlucht).
  • LED-kleur oranje: 800 tot 1200 PPM is medium (waarschuwing).
  • LED-kleur rood: 1200+ is slecht (ventileren is noodzakelijk).

Vanuit de applicatie is het ook mogelijk om deze grenswaarden zelf naar wens aan te passen of eigen CO2 profielen aan te maken.

De CO2 meter voert uit zichzelf herkalibraties uit. Via deze herkalibraties vergelijkt de sensor zichzelf via eerdere referentiepunten. Met andere woorden, een herkalibratie zorgt ervoor dat de CO2 meter accuraat kan blijven meten. 

Vanuit de applicatie is het ook mogelijk om zelf een handmatige herkalibratie te starten. In dit geval is het belangrijk dat de CO2 meter vlak bij een open raam wordt geplaatst voordat de herkalibratie wordt gestart. 

Ja het is mogelijk om het LED-scherm vanuit de applicatie uit te schakelen. De CO2 meter zal overigens nog wel het CO2 niveau blijven monitoren. 

Dit kan handig zijn in situaties waarbij men de omgeving niet actief wil informeren over het CO2 niveau. 

De applicatie wordt door Flexyz BV beheerd, onderhouden en gehost vanuit een (gecertificeerd) Nederlands datacenter. 

De CO2 meters kunnen via het stopcontact of een usb-poort worden aangesloten. Wanneer de CO2-meters zijn aangesloten zullen ze direct starten met het meten van de CO2, plug & play dus!

Bij iedere CO2 meter wordt er natuurlijk ook een ophangbvestigingsbeugel meegeleverd. Hierdoor is mogelijk om de CO2 meters eenvoudig aan bijvoorbeeld een muur te bevestigen. De ophangbeugel kan via twee schroeven aan de muur worden bevestigd, de ophangbeugel kan vervolgens via de achterkant aan de CO2 meter worden gehaakt.

De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten. Deze regeling kan worden aangevraagd voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs.  

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moeten er wel kooldioxidemeters aangebracht worden in de onderwijsruimtes van het schoolgebouw.