Smartcity-IoT

Een centrale omgeving voor Smart City sensoren

Met IoT Connect bieden wij een toegankelijke IoT platform voor de meest uiteenlopende sensoren. Gebruiksvriendelijk en met relevante informatie voor alle lagen van de organisatie. Gebruik de webapplicatie eenvoudig vanaf ieder apparaat met een webbrowser. 
 
 

 

IoT Connect.

De voordelen van ons Smart City platform.

Het vertalen van sensordata naar relevante informatie voor haar eindgebruikers, dat is de functie van een effectieve applicatie. Daarom werken we binnen IoT Connect met sensormodules voor alle verschillende type sensoren. Iedere sensormodule binnen IoT Connect vertaald de sensordata op een voor de eindgebruiker relevante manier. Dit biedt de volgende voordelen:

  • Één platform voor een breed scala aan verschillende type sensoren. 
  • Verander sensorinstellingen (meetinterval e.d.) eenvoudig vanuit IoT Connect
  • Privacy en beveiliging geborgd o.a. op basis van ISO 9001 en ISO 27001 certificering
  • Gebruikerssupport en technische ondersteuning centraal georganiseerd. 

Eén platform.

Sensordata wordt centraal verzameld en in één overzichtelijke en gebruiksvriendelijke applicatie gedeeld met haar gebruikers.

Monitor op afstand.

Houd objecten zoals boven en ondergrondse containers of jong aangeplante bomen en planten op afstand in de gaten.

Analyseren & bijsturen.

De applicatie zet de sensordata om naar relevante (management)informatie voor verschillende organisatielagen. Of haal de data, via onze koppeling, naar uw eigen dataplatform.

Grijp in wanneer nodig.

Stel projectspecifieke grenswaardes in. Zo ontvangt de buitendienst tijdig een signaal en kan zwerfvuil door volle afvalbakken of inboet van bomen als gevolg van droogte worden voorkomen.

Een platform voor alle sensoren

IoT Connect vertaalt sensordata naar toegankelijke informatie, voor alle type sensoren. Informatie die zowel eenvoudig is te gebruiken voor de uitvoerende dienst als voor managers of beleidsmakers. Een overzichtskaart met de huidige stand van zaken geeft middels herkenbare signaalkleuren weer of er actie nodig is. Via een uitgebreid analysescherm zijn verdere data analyse uit te voeren.

Overzichtskaart – Bodemvochtmodule
Analyse dashboard - bodemvochtsensoren module

Monitor & analyseer projecten

Sensorinformatie is nu eenvoudig op afstand te volgen via het door Flexyz ontwikkelde platform IoT Connect. Smart city sensoren (bijv. bodemvocht of vulgraad) zijn eenvoudig te beheren en naar wens te configureren. De sensorlocaties van alle type sensoren worden centraal weergegeven op de overzichtskaart en gegroepeerd per project, gebied of terrein. Door gebruik te maken van een rechtenstructuur kan informatie eenvoudig worden afgeschermd. 

Status updates & alerts

Wordt de ingestelde grenswaarde overschreden, bijvoorbeeld de vochtigheid van de bodem, een afvalbak die te vol raakt of de accuspanning die te laag wordt? In dat geval wordt er automatisch een bericht verstuurd naar de juiste personen of afdelingen. Daarnaast kunnen de gebruikers dagelijks een status update ontvangen van de sensoren die hun grenswaarden (bijna) hebben bereikt. Hierdoor is inloggen in de applicatie geen noodzaak meer. 

IoT platform IoT Connect status updates

Breed scala aan modules in IoT Connect.

Maak laagdrempelig kennis met onze sensoroplossingen, al vanaf €10,75 per maand en een eenmalige start fee.*

Smart city platform IoT Connect.

Turn key oplevering van sensoren in platform.

Gebruik van sensoren en data.

Onbeperkte connectiviteit (fair use).

Support en ondersteuning.

* De start fee wordt bepaald op basis van het aantal en de gewenste sensortype(s).