Parkeersensor.

Het monitoren en in de gaten kunnen houden van de verkeersdrukte in de stad. De sensor kan gebruikt worden voor het monitoren van de parkeerplaatsen, maar kan ook ingezet worden om verkeersdrukte te meten. Door het gebruik van parkeersensoren voor het monitoren van het verkeer wordt de mobiliteit binnen de stad verhoogt. Zo kan men sneller schakelen op drukke plekken en hoeft men minder lang rond te rijden om een vrije parkeerplek te bemachtigen. Daarnaast bieden de parkeersensoren relevante inzichten voor het parkeerbeleid. Op basis van de sensordata wordt onder andere de bezettingsgraad per moment van de dag, maar ook zaken als de gemiddelde parkeerduur inzichtelijk gemaakt. 

Relevante inzichten in het parkeerbeleid:

  • Het aantal in- en uitgaande parkeerbewegingen per uur of dag
  • Gemiddelde bezettingsgraad per uur of dag
  • Totale parkeerduur per dag
  • Gemiddelde parkeerduur per dag

De parkeersensor werkt via het netwerk LoRaWAN. Dit netwerk is bij uitstek geschikt voor een smart city netwerk door de lange afstanden waarover het data kan verzenden. Daarnaast is het LoRaWAN netwerk door het lage stroomverbruik ideaal voor sensoren die hierdoor meerdere jaren ingezet kunnen worden zonder dat deze opgeladen hoeven te worden.