Smartcity-IoT

Parkeersensoren

Creëer nieuwe inzichten en maak parkeerbeleid meetbaar.

Altijd inzicht in het aantal beschikbare parkeerplaatsen.

Het monitoren en in de gaten kunnen houden van de verkeersdrukte in de stad. De sensor kan gebruikt worden voor het monitoren van de parkeerplaatsen, maar kan ook ingezet worden om verkeersdrukte te meten. Door het gebruik van parkeersensoren voor het monitoren van het verkeer wordt de mobiliteit binnen de stad verhoogt. Zo kan men sneller schakelen op drukke plekken en hoeft men minder lang rond te rijden om een vrije parkeerplek te bemachtigen. Daarnaast bieden de parkeersensoren relevante inzichten voor het parkeerbeleid. Op basis van de sensordata wordt onder andere de bezettingsgraad per moment van de dag, maar ook zaken als de gemiddelde parkeerduur inzichtelijk gemaakt. 

  • Gemiddelde parkeerduur per dag
  • Totale parkeerduur per dag
  • Gemiddelde bezettingsgraad per uur of dag
  • Het aantal in- en uitgaande parkeerbewegingen per uur of dag

Altijd en overal bereik met onze parkeersensoren.

De parkeersensoren zijn standaard gekoppeld aan het smart city platform IoT Connect. Vanaf dit platform kan de data eventueel verder worden doorgestuurd naar het gewenste eindpunt.

De parkeersensoren werken op basis van LoRa. Sensoren op een LoRa-netwerk onderscheiden zich doordat ze met zeer weinig energie over een grote afstand, kleine datapakketjes kunnen versturen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van (veilige) radiogolven. Dit maakt deze technologie ideaal voor nieuwe sensortoepassingen in onder andere de buitenruimte.  

Een LoRa-netwerk is op verschillende manieren te realiseren. Welke wijze het meest geschikt is, hangt af van onder andere het type sensor, de meetfrequentie en de omgeving. Maar ook de ambitie van een stad of dorp is bepalend. Er zijn verschillende plaatsen in Nederland waar de lokale overheid zelf investeren in een dekkend LoRa-netwerk om zo invulling te geven aan de Smart City doelstellingen, zoals in Apeldoorn. Ook voor deze overheden bieden wij diverse netwerkoplossingen op basis van LoRaWAN, zoals:

  • Volledig private;
  • Openbaar: bijvoorbeeld via The Things Network;
  • Openbaar en flexibel mét support: via KPN

Parkeersensor data in IoT Connect.

IoT Connect vertaalt sensordata naar toegankelijke informatie, voor alle type sensoren. Informatie die zowel eenvoudig is te gebruiken voor de uitvoerende dienst als voor managers of beleidsmakers. Een overzichtskaart met de huidige stand van zaken geeft middels herkenbare signaalkleuren weer of er actie nodig is. Daarnaast kunnen de gebruikers dagelijks een status update ontvangen van de sensoren die hun grenswaarden (bijna) hebben bereikt. Hierdoor is inloggen in de applicatie geen noodzaak meer. 

IoT Connect CO2 sensor en fijnstofsensor