Waterschap Rijn en IJssel en partners gebruiken sensoren in onderzoek naar klimaatadaptieve eigenschappen van Kaumera bij jonge bomen

Het Waterschap Rijn en IJssel en partners doen in de bossen rondom Apeldoorn onderzoek naar de klimaatadaptieve werking van de grondverbeteraar Kaumera. In de aanloop van dit onderzoek heeft groenaannemer Hoefakker in samenwerking met smartcity-iot (by Flexyz) een proefopstelling van 60 bomen aangelegd waarbij de jonge bomen, in verschillende hoeveelheden, Kaumera toegediend hebben gekregen. Per onderzoeksgroep zijn er bodemvochtsensoren geplaatst. 

In het voorjaar van 2022 is de pilot gestart in het bos bij de Loenense watervallen in de buurt Apeldoorn, een gebied waar waterschap Vallei en Veluwe actief is. In het eerste half jaar van metingen zien ze we duidelijk verschil in de vochtgehaltes van de bodem, met name de groeiplaatsen waar 10% Kaumera ingemengd is, laten gemiddeld een hogere vochtgehalte zien in vergelijking met de 0% en 5% groeiplaatsen.

Doel van het onderzoek is om de hypothese te valideren dat Kaumera als biostimulant de groei van de boom stimuleert en daarnaast het watervasthoudend vermogen van de bodem vergroot. Beide eigenschappen zijn zeer belangrijk in het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Bomen die beter bestand zijn tegen droogte en sneller kunnen groeien dragen bij aan het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.

Klimaatadaptatie

In de stad is over het algemeen warmer dan op het platteland, dit wordt het ‘hitte-eiland effect’ genoemd. Door klimaatverandering neemt het aantal dagen met extreem hoge temperaturen toe, waardoor hittestress voor bewoners in de stedelijke omgeving toeneemt, wat negatieve gevolgen heeft voor hun gezondheid en welbevinden. Toenemende neerslagpieken leiden ook tot wateroverlast en daarom is het aanpassen van de stad aan de klimaatverandering steeds meer noodzakelijk. Een groene infrastructuur kan hierbij helpen door bijvoorbeeld meer bomen te planten en openbaar groen aan te leggen, wat een positief effect heeft op de gezondheid van bewoners, biodiversiteit bevordert, luchtkwaliteit verbetert en recreatiemogelijkheden biedt. 

Bekijk de ontwerprichtlijn groen in de stad voor meer inspiratie om steden groener en hittebestendiger in te richten.

Wat is Kaumera?

Kaumera Nereda Gum is een biobased grondstof die wordt gewonnen uit slibkorrels bij het Nereda zuiveringsproces. Het wordt geproduceerd in Zutphen en Epe. Door Kaumera te halen uit gezuiverd slib, wordt 20-35% minder slib afgevoerd en vernietigd, wat een gunstig effect heeft op energieverbruik en CO2-uitstoot. Kaumera heeft veelzijdige toepassingen, zoals in land- en tuinbouw en betonindustrie, als bind- en lijmmiddel, brandvertragend en kan water vasthouden of afstoten. Dit is mogelijk gemaakt door samenwerking tussen verschillende organisaties en financiering van EU, Provincie Gelderland en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Blijf altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang de laatste referentieprojecten, infographics en blogs.

    Drielanden Bomen verminderd uitval van bomen

    “Via een vaste link krijg je een kaart van Nederland met alle sensoren. Je ziet de spreiding en leest aan vochtmeters af op welke locaties genoeg water is en op welke locaties het terugloopt.”

    Hilbert Makkinga
    Directeur Drielanden Bomen

    Download de referentie case