Sensoren in groenbeheer | Effectief werken aan een duurzame toekomst

Als (onder)aannemer sta je met gemeentes en andere opdrachtgevers voor de taak om de openbare ruimte goed en effectief te beheren. Minder zwerfafval en meer groen maakt dorpen en steden leefbaarder en dat zorgt voor blije en gezonde inwoners. Slimme sensortechniek neemt je veel werk uit en handen en zorgt ervoor dat je klaar bent voor een duurzame, innovatieve toekomst.

Het klimaat houdt iedereen bezig. Het wordt warmer en droger, maar ook natter. In steden is al sprake van hittestress. Om klimaatdoelen te halen willen steden vergroenen. Bomen geven verkoeling, leggen CO2 vast, vangen water op en filteren de lucht. In een groene omgeving voelt iedereen zich prettiger en gezonder. 

Dit is vooral het geval wanneer die omgeving opgeruimd is. Het is bekend dat een vervuilde omgeving ergernis oproept en alleen maar meer vuil aantrekt. In Nederland komt naar schatting elk jaar 1 tot 5 procent van alle huishoudelijk restafval op straat terecht. Dit komt neer op 35 tot 140 miljoen kilo. Het kost miljoenen om dat allemaal op te ruimen. Zwerfvuil heeft grote negatieve impact op mens en milieu. Bijvoorbeeld omdat dieren het opeten waardoor het in onze voedselketen komt maar ook omdat het de bodem verontreinigt, wat slecht is voor het groen.

Het realiseren en onderhouden van deze duurzame toekomst vraagt een grote inspanning van (onder)aannemers. Als gevolg van vergrijzing en een lage instroom van jonge vaklieden is een nieuwe manier van werken daarom een must. Techniek helpt om meer te doen met minder.

Met slimme sensor oplossingen komen duurzame doelstellingen eerder binnen bereik. Ze helpen jou ook om minder uit te stoten. Daarnaast besparen ze je veel werk. Of te wel; meer doen met minder. Neem deze drie concrete voorbeelden:

1. Bodemvochtsensoren
Jonge aanplant overleeft het vaak niet omdat de bodem te nat of juist te droog is. Vooral in de eerste drie jaar hebben bomen heel veel aandacht nodig. Met sensoren hou je de bodemgesteldheid eenvoudig op afstand in de gaten. Je krijgt een seintje als er actie nodig is. De voordelen daarvan:

  • Je ziet precies wat het beste moment is om water te geven, je verspilt geen druppel.
  • Minder sterfte van bomen.
  • Efficiënte routeplanning en dus minder uitstoot.

2. Klimaatsensoren
In de strijd tegen hittestress meten klimaatsensoren temperatuurverschillen tussen plekken met veel en weinig bomen. Ook monitoren ze de invloed van verdamping door bomen op de luchttemperatuur. Op een overzichtskaart worden alle meetgegevens overzichtelijk gepresenteerd. Wordt een grenswaarde overschreden? Dan stuurt het systeem een alert. Je kunt dan gericht actie ondernemen, bijvoorbeeld water in beweging zetten. Stromend water verkoelt.

3. Vulgraadsensoren
Als het afval in een bak een bepaalde grenswaarde bereikt, zie je dat in één oogopslag op een overzichtskaart. Ook dat heeft veel voordelen:

  • Je voorkomt zwerfvuil, want nog vóór de bak vol is laat je deze legen.
  • Je kunt mensen optimaal inplannen; niemand hoeft langs bakken die nog lang niet vol zijn.
  • Je vermindert rijbewegingen en brandstofverbruik.

Altijd het gemak van een kant-en-klare oplossing
Bij Smartcity-IoT krijg je altijd een kant-en-klare oplossing: een combinatie van sensoren, applicaties en connectiviteit. De sensoren komen van Nederlandse bodem – wat weer reisbewegingen bespaart – en zijn extra duurzaam doordat ze draadloos oplaadbaar zijn. Het platform IoT Connect met analyse dashboard is eenvoudig inpasbaar in je IT-landschap en gemakkelijk te gebruiken. Het geeft je alle managementinformatie die je nodig hebt. Door de ingebouwde security wordt de data altijd goed beschermd.