SCOREwater project Amersfoort

Gemeente Amersfoort neemt deel aan het vierjarig Europees project, SCOREWATER, welke is begonnen in 2019. De centrale vraagt luidt hoe ICT oplossingen gebruikt kunnen worden om water- en klimaatproblemen inzichtelijk te maken en zodoende onze steden beter kunnen wapenen tegen de effecten van klimaatverandering. 

In het teken van het SCOREwater project hebben wij samen met de gemeente Amersfoort op verschillende locaties, verspreid door Amersfoort, bodemvochtsensoren geplaatst. Deze bodemvochtsensoren zijn op drie verschillende dieptes ingegraven, namelijk op 40, 80 en 120 centimeter diep. Zodoende probeert gemeente Amersfoort meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de klimaatverandering. Het doel is om de inzichten te gebruiken in de stedenbouwkundige planning, zodat Amersfoort een prettige stad blijft om in te wonen, werken en recreëren.

De geplaatste bodemvochtsensoren zijn gekoppeld aan het platform IoT Connect. Hier komen de sensor metingen iedere drie uur op binnen. Op de overzichtskaart worden alle sensorlocaties duidelijk weergegeven, zodoende raakt er geen sensor verloren. Via het analyse dashboard kan de gemeente Amersfoort de data monitoren en analyseren. Indien gewenst kan men een melding ontvangen wanneer zelf ingestelde grenswaarden worden bereikt, bijvoorbeeld als de bodem te nat of te droog is, dit is per bodemsoort zelf in te regelen. 

Naast het plaatsen van de sensoren hebben wij ook twee LoRa gateways geplaatst. Door het plaatsen van deze gateways wordt de LoRa dekking in Amersfoort naar een nog hoger niveau getilt. Zodoende kunnen ook bedrijven en inwoners gemakkelijk starten met Smart City toepassingen.

Meer informatie over onze bodemvochtsensoren vindt u hier.