Evenement_Samen slim meten is meer weten-min

Succesvolle bijeenkomst 20 juni jl. ‘Samen slim meten is meer weten

Op donderdag 20 juni kwamen beslissers en doeners binnen publieke organisaties bij het Waterschap Vallei en Veluwe in Apeldoorn bij elkaar tijdens het event ‘Samen slim meten is meer weten! Hier werd de urgentie van grote maatschappelijke thema’s besproken en hoe deze aangepakt kunnen worden via innovatie en data-gedreven manieren van werken. 

Het was een inspirerende ochtend waarin we samen verkend hebben hoe actuele meetgegevens van de leefomgeving op een eenvoudige en kostenefficiënte manier verzameld kunnen worden, en welke toepassingen dit mogelijk maakt.

Het Waterschap Vallei en Veluwe, in samenwerking met Provincie Gelderland, wil partners uit de regio inspireren met de mogelijkheden van een gezamenlijk LoRa-netwerk en dit gezamenlijk uitbreiden. Er wordt gebruik gemaakt van energiezuinige technieken voor het meten en verzenden van data via dit netwerk, wat grote voordelen biedt en voor iedereen vrij beschikbaar is. Het waterschap nam hierin al het voortouw door in de afgelopen periode 16 nieuwe LoRa-antennes te plaatsen, die door partners gebruikt kunnen worden.

Praktische en inspirerende voorbeelden

Enkele praktische toepassingen die werden besproken, zijn:

  • Een groenaannemer die 1.200 jonge bomen monitort met bodemvochtsensoren, waardoor alleen de bomen die water nodig hebben, bewaterd worden. Dit bespaart tijd, water en CO2.
  • Een docent informatica die met leerlingen meetkastjes bouwt om thuis lucht-, water- en klimaatdata te verzamelen, welke vervolgens tijdens wiskundelessen statistisch geanalyseerd wordt.
  • HBO-studenten van Windesheim die een slimme vogelkast hebben gemaakt, die het gedrag en de groei van vogels monitort, evenals de luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en temperatuur

Daarnaast bespraken we verschillende inspirerende voorbeelden met een groep van ongeveer 30 deelnemers van overheden en onderwijsinstellingen. We hoorden over concrete toepassingen, zoals een gemeente die hittestress gaat meten en een andere gemeente die prullenbakken voorziet van sensoren om de vulgraad te meten. De brandweer wil het waterniveau in blusputten op de Veluwe meten om bij natuurbranden beter voorbereid te zijn.

Tijdens de bijeenkomst was er ook een sensor-markt ingericht, waarbij de aanwezigen langs verschillende demo-opstellingen werden geleid met sensortoepassingen rondom diverse meetthema’s in de buitenruimte. Denk hierbij aan sensoren voor waterstanden, grondwater- en bodemvochtniveau, vulgraden in afvalbakken, parkeersensoren voor in parkeervakken, luchtkwaliteitsensoren en sensoren voor het detecteren van bosbranden.

Faalpatronen 

Gezien de innovatieve aard van de besproken projecten is het essentieel om te bepalen in welke fase van de adaptatie van slimme technologie uw organisatie zich bevindt en om aandacht te besteden aan mogelijke obstakels en hoe deze te vermijden. Aan het eind van de bijeenkomst hebben we daarom stilgestaan bij een klein aantal van de 16 faalpatronen die door het “Instituut voor Briljante Mislukkingen” van onderzoeker Paul Iske zijn opgesteld. Het herkennen van faalpatronen kan helpen bij het voorkomen van mislukkingen. Door vooruit te leren kunnen mogelijke faalpatronen geïdentificeerd en geadresseerd worden.

Pilots en samenwerking

Dit jaar stelt het waterschap tijd en middelen beschikbaar voor pilots om samen met onze partners innovatieve oplossingen te verkennen en verder te ontwikkelen. We hebben al veel enthousiaste reacties en concrete plannen zien ontstaan in de afgelopen maanden. In lijn met onze ambitie willen we graag samenwerken met gemeenten in de regio om het LoRa-netwerk uit te breiden. We bieden graag ondersteuning aan deze partijen bij het optimaal benutten van het netwerk met behulp van waardevolle sensortoepassingen.

Benieuwd naar de mogelijkheden van een gezamenlijk meetnetwerk in Gelderland? Neem gerust contact met ons op of stuur een e-mail naar Waterschap Vallei & Veluwe: samenmeten@vallei-veluwe.nl.