Bodemvochtsensor Delft

Bodemvochtsensoren TU Delft

In samenwerking met Hoefakker, hovenier en een specialist op het gebied van bomen en het inrichten van de buitenruimte, hebben wij bodemvochtsensoren geleverd om op afstand jonge aangeplante bomen te monitoren.

Nieuw aangeplant groen heeft met het droge weer, wat we steeds vaker terug zien in Nederland, extra aandacht nodig. Met name de eerste drie jaar, na aanplanten, zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling en groei van, met name bomen. Hoefakker voert daarom regelmatig fysiek controles uit om de gezondheid te beoordelen, daarnaast wordt, indien nodig extra water gegeven. Deze werkzaamheden kosten relatief veel tijd, waarbij het water geven doorgaans ook vraagt om zwaar en relatief onzuinig materieel.

Zodoende is Hoefakker begonnen met het plaatsen van onze bodemvochtsensoren. Een mooi voorbeeld hiervan is het Mekelpark-project op het terrein van de Technische Universiteit in Delft. Hier zijn een tiental bodemvochtsensoren ingezet om de jonge aangeplante bomen op afstand te monitoren. Op basis van de sensormetingen kan er een efficiënte routeplanning gemaakt worden voor het aanvoer van water, wat resulteert in minder stikstofuitstoot, overlast voor bezoekers van het park en onnodige watergift.

De geplaatste bodemvochtsensoren zijn gekoppeld aan het smart city platform IoT Connect. Deze applicatie ontvangt data van een breed scala aan smart city sensoren. Op de overzichtskaart worden alle sensorlocaties weergegeven, gegroepeerd per project, zodoende raakt er geen sensor verloren of buitenbeeld.

Via het analyse dashboard kan Hoefakker de bomen op afstand monitoren. Daarnaast krijgt Hoefakker tweemaal per dag een PDF toegestuurd via de mail met een status update van alle sensoren die de ingestelde grenswaarden hebben overschreden, bijvoorbeeld als de bodem te nat of te droog is. Dit is per bodemsoort in te stellen.

Door het toepassen van de bodemvochtsensoren van Teneo in combinatie met het IoT Connect platform van Flexyz ontstaat er een absolute meerwaarde voor Hoefakker en hun team!

Voordelen op een rijtje

  • Gebruiker weet precies wat het beste moment is om water te geven;
  • Vermindert sterfte van aangeplant groen;
  • Door efficiënte routeplanning minder voertuigbewegingen voor aanvoer water = minder stikstofuitstoot en overlast.

Lees hier meer over onze bodemvochtsensoren.