Bodemvochtsensoren in harderwijk

Bodemvochtsensoren gemeente Harderwijk

Het Harderwijkse openbare en gratis Internet of Things netwerk biedt onder andere bedrijven nieuwe manieren om te innoveren. Maar ook voor de gemeente Harderwijk biedt dit wifi-achtige netwerk nieuwe mogelijkheden. Dit bleek uit het grote aantal goede ideeën dat is ontstaan tijdens de twee uur durende snelkookpan-sessie, georganiseerd door de Bedrijvenkring Harderwijk. Onlangs is een van de geopperde ideeën -het op afstand kunnen uitlezen van de waterbehoefte van jong aangeplante bomen- gerealiseerd in een pilotproject.   

Snelkookpan
Het doel van een snelkookpan-sessie is om in korte tijd innovatieve ideeën te creëren en de haalbaarheid ervan te toetsen. Binnen een organisatie brengen medewerkers uit verschillende disciplines domein-specifieke uitdagingen naar voren, welke direct worden getoetst. Tijdens de sessie was voor de gemeente Harderwijk, het uitgangspunt gebruik te maken van het aanwezige LoRa-netwerk.

Een medewerker van de groenvoorziening bracht het volgende vraagstuk in: “Hoe kunnen wij op een slimmere wijze jong aangeplante bomen van water voorzien?” De deelnemers aan de sessie hebben op basis van het ‘snelkookpan-stappenplan’ onder andere de technische, organisatorische en financiële kaders van dit vraagstuk in kaart gebracht. Dit is vervolgens door een projectgroep verder uitgewerkt tot een pilotproject. 

Oplossing
Om het vochtigheidsniveau op afstand uit te kunnen lezen heeft de gemeente Harderwijk bodemvochtsensoren aangeschaft Deze sensoren werken tot 5 jaar op één batterijvoeding, kunnen volledig worden ingegraven en sturen dagelijks het vochtigheidsniveau en de batterijspanning door via het LoRa-netwerk. De sensorinformatie komt terecht in ons platform IoT Connect. In deze applicatie kan men de sensoren beheren en per sensor een grenswaarde instellen. Valt de vochtigheid onder de grenswaarde dan wordt er een bericht verstuurd naar de groenvoorziening. Daarnaast is de applicatie gekoppeld aan het centrale geografische platform van de gemeente Harderwijk zodat de sensordata ook beschikbaar is voor interne systemen.

Aanjagen
Projectleider en medewerker Duurzaamheid vanuit de gemeente Harderwijk, Tom Meuwissen ziet meer interessante mogelijkheden met het LoRa-netwerk. Maar de techniek is nog relatief nieuw en daarmee ook onbekend. “Door het starten van deze pilot willen wij Harderwijk een stukje duurzamer en slimmer maken. Met deze oplossing vergroten wij namelijk de overlevingskans van jong aangeplante bomen én kunnen we de CO2 uitstoot als gevolg van het watertransport beperken. Maar we willen met deze pilot ook innovatie stimuleren. Enerzijds door interessante referentieprojecten te starten maar ook door bij te dragen aan een verdere uitbreiding van het openbare LoRa-netwerk. Om deze reden heeft de gemeente Harderwijk een LoRa-antenne (gateway) aangeschaft om de dekking van het netwerk verder te verbeteren”, aldus Tom Meuwissen.