Vulgraadsensoren Winterswijk

Met behulp van de vulgraadsensor is het mogelijk om de afvalinzameling te optimaliseren. Doordat de sensor een indicatie geeft van hoe vol de afvalbak zit kan men bepalen of de afvalbak geleegd moet worden, voordat de route wordt gereden. Dit betekent een realisatie van routeoptimalisatie voor de afvalinzameling. Zo leegt men tijdig de afvalbakken die daadwerkelijk geledigd moeten worden en hoeft men niet onnodig naar afvalbakken te rijden die niet geledigd hoeven te worden.

In Winterswijk worden de vulgraadsensoren ingezet om de vulgraad van de afvalbakken op de markt te monitoren. Zo kan men op het juiste moment de afvalbakken legen zonder dat het straatbeeld wordt belemmerd door bijvoorbeeld zwerfafval.

Het legen van de afvalbakken op de juiste momenten is belangrijk zodat deze niet vol zitten op de woensdag of zaterdag wanneer er markt is in Winterswijk. Dit zijn de drukste dagen en hier is dan goed te zien aan de hand van de vulgraadsensor dat op deze dagen de afvalbakken zeer snel vol raken. Ook zijn er de afgelopen jaren een aantal afvalbakken verplaatst omdat door middel van de sensoren te zien was dat deze afvalbakken op de locatie waar zij stonden niet tot nauwelijks gevuld raakten. Winterswijk heeft ook twee LoRaWAN gateways op de kerk staan en heeft vrijwel door de hele gemeente dekking en er is dus de mogelijkheid om met nog meer sensoren op het LoRaWAN netwerk aan de slag te gaan.