Smart City samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe

Bedrijven en overheid werken samen aan Smart City Harderwijk

Het internet der dingen: misschien ken je dit begrip? Het betekent dat het internet zoals wij dat nu kennen zich meer en meer ontwikkelt. Een internet dat ons ontzorgt: alledaagse dingen zijn verbonden met het internet. Op basis daarvan kunnen we data uitwisselen en  handelingen in ons dagelijks leven versimpelen. Het Waterschap is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen, zoals in het kader van Smart City Harderwijk.

Hoe werkt het slimme gebruik van data? Laten we met een concreet voorbeeld maar even heel dichtbij huis blijven. Als het buiten donker wordt, neemt een sensor dit waar en gaan je lampen aan en gordijnen dicht. Een heel praktische, kleinschalige, toepassing. We kunnen die techniek ook op een grotere schaal inzetten, buiten ons huis. Maar dan zijn er meer sensoren, meer middelen en is er een groter netwerk nodig. Zo timmert de gemeente Harderwijk hard aan de weg om een Smart City te worden: een stad die op diverse terreinen gebruik maakt van het Internet of Things.

Waterschap Vallei en Veluwe werkt graag mee aan digitale transformatie en is voortdurend op zoek naar nieuwe opties om het waterbeheer te innoveren en te verbeteren. Zo is Peter-Jan van Oene één van de accountmanagers die actief zoekt naar de verbinding van overheid en bedrijfsleven. Tijdens een netwerkbijeenkomst van de bedrijvenkring Harderwijk kwamen hij en Robin Schapink van Flexyz BV met elkaar in gesprek.

Waterschap en Smart City Harderwijk
IoT-netwerken en –sensoren zijn relatief nieuw in de openbare ruimte. Vanuit de gedachte dat we elkaar op dit vlak kunnen versterken heeft Peter Jan collega Marinus van Dijk (programma Bodem bij het Waterschap) betrokken bij de gesprekken. Marinus is één van de eerste gebruikers van de Multiflexmeter, een binnen het Waterschap ontwikkelde IoT-sensor dat onder andere waterstanden kan meten. Tijdens verschillende sessies is er onder meer kennis en ervaring gedeeld op het gebied van sensoren, databeveiliging en IoT-netwerken. Daarnaast heeft de samenwerking eraan bijgedragen dat de Multiflexmeter ook kon worden ingezet in Harderwijk.

De geplaatste Multiflexmeters maken voor het verzenden van de metingen gebruik van het al aanwezige IoT-netwerk van gemeente en bedrijven. Aansluiten is eenvoudig: de sensoren vinden automatisch het LoRa-netwerk.

Om het IoT-netwerk in Harderwijk groter te maken en de dekking te verbeteren, is op de rioolwaterzuivering in Harderwijk  een extra LoRa-gateway (vergelijkbaar met een GSM-mast) geplaatst. Hiermee is het Watershap Vallei en Veluwe per november 2019 dan ook onderdeel van Smart City Harderwijk geworden. Het mooie aan dit netwerk is dat het door iedereen in de omgeving gebruikt kan worden, zowel door bedrijven, bewoners en nu dus ook het Waterschap.

Toekomst van waterbeheer
Op dit moment proberen we verder vooruit te kijken. Als we het bodemvocht kunnen meten,  hoe praktisch is het als we dat bijvoorbeeld in de FoodValley kunnen gaan toepassen bij de teelt van gewassen en in het waterbeheer? Zo kunnen agrariërs nauwkeuriger gaan beregenen, en kan het waterschap het peilbeheer nog beter afstemmen op de actuele situatie. IoT-sensoren worden steeds belangrijker om deze data-gedreven manier van werken, op een betaalbare manier, mogelijk te maken. Daarnaast kan door samen te werken met regionale IoT-initiatieven, ook winst worden behaald door data, IoT-netwerken en kennis met elkaar te delen.

Deze tekst is afkomstig uit Waterkoers juli 2020