SIGHT Landscaping omarmt gebruik vulgraadsensoren

In verschillende stadsdelen in Amersfoort heeft SIGHT Landscaping de bovengrondse afvalbakken voorzien Smart City vulgraadsensoren. De organisatie is in deze delen van de stad verantwoordelijk voor het ledigen van deze afvalbakken, en zoekt, onder ander samen met de gemeente Amersfoort naar manieren om dit op een effectieve en slimme manier uit te voeren. 

De omgeving waarin de bakken zijn geplaatst is divers en beslaat een groot oppervlak. Het gericht kunnen rijden op alleen die afvalbakken die daarom vragen, zorgt voor een aanzienlijke besparing van manuren én uitstoot. 

Daarnaast verlaagt het de overlast in bijvoorbeeld parken en speeltuinen omdat de
afvaldienst er enkel komt wanneer afvalbakken de ingestelde grenswaarden hebben bereikt. Deze grenswaardes kunnen per locatie en type afvalbak worden ingesteld in IoT Connect.

De grenswaardes kunnen ook worden gekoppeld aan de beeldmeetlatten die voor een bepaalde omgeving zijn afgesproken. Binnen IoT Connect zijn deze beeldkwaliteitsniveaus zoals beschreven in de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 vertaald naar de verschillende type afvalbakken binnen het gebied. Op basis van de historisch sensordata kan tevens worden aangetoond dat men zich aan de afgesproken kwaliteitsstandaard heeft gehouden. Dit alles zonder dat de opdrachtgever daar aanvullende visuele controles voor hoeft uit te laten voeren.  

In de praktijk
De vulgraadsensoren zijn in verschillende type afvalbakken geplaatst, verspreid door Amersfoort. De vulgraadsensor wordt, nagenoeg onzichtbaar, bovenaan in de afvalbak gemonteerd. Het oog van de sensor meet vervolgens de afstand tot de bovenkant van de afval.

De vulgraadsensoren zijn gekoppeld aan het Smart City platform IoT Connect. Hier komt standaard iedere vier uur de sensormetingen op binnen. Deze berichten worden ontvangen via onder andere de LoRa-antenne op het kantoor van SIGHT Landscaping. De sensordata komt vervolgens binnen op de overzichtskaart in IoT Connect. Deze sensordata wordt gegroepeerd per stadsdeel. Wanneer een afvalbak zijn eerste grenswaarde heeft bereikt, kleurt deze locatie op de kaart oranje. Vanaf dit moment heeft de afvaldienst de tijd om te reageren voordat afvalbak overvol raakt. Wanneer een afvalbak onverhoopt toch voller raakt, kleurt de locatie op de kaart rood. 

Tweemaal per dag wordt er op basis van de informatie in IoT Connect een (route)planning gemaakt van de te ledigen bakken. Onderweg kunnen de mannen op de wagen de meest actuele vulgraad en de locatie van de afvalbak eenvoudig bekijken via de webapplicatie. 

Analyse
Via het analyse dashboard kan SIGHT Landscaping de sensordata eenvoudig monitoren en analyseren. Verkregen inzichten zoals bijvoorbeeld de gemiddelde vulgraad bij lediging, het (geschatte) aantal ledigingen of het afvalvolume over een bepaald gebied of specifieke afvalbak, kan eenvoudig worden gevisualiseerd. Deze informatie helpt SIGHT, maar ook de gemeente, effectiever en slimmer om te gaan met afval. 

Voordelen op een rijtje:

  • Beperken van zwerfvuil door gericht ledigen
  • Besparing van onder andere manuren en rijbewegingen 
  • Permanente borging van kwaliteitsniveaus (beeldbestek)
  • Atypische vulling door o.a. afvaldumping snel in beeld
  • Schouwen van vulgraad door externe niet meer noodzakelijk
  • Uitstippelen van een efficiënte routeplanning: minder voertuigbewegingen = minder stikstofuitstoot en overlast;
  • Managementinformatie voor het optimaliseren van het afvalbeleid: (geschatte) aantal ledigingen en gemiddelde vulgraad
Meer informatie over onze vulgraadsensoren vindt u hier.