Vulgraadoplossing gemeente Sittard-Geleen

In opdracht van de gemeente Sittard-Geleen heeft Flexyz haar IoT Connect vulgraadoplossing geleverd in strijd tegen zwerfvuil. De oplossing maakt van bestaande afvalbakken, in bijvoorbeeld parken, Smart City afvalbakken. De oplossing is turn-key opgeleverd in samenwerking met haar partner SIGHT Landscaping.

De vulgraadoplossing bestaat uit een combinatie van kleine, oplaadbare sensoren, connectiviteit (in dit geval via KPN Things) het Smart City platform IoT Connect en vakkundige installatie op locatie. De vulgraadsensoren zijn nagenoeg onzichtbaar gemonteerd in de bestaande afvalbakken. De gemeente heeft ervoor gekozen om afvalbaksensoren op veel verschillende locaties in te zetten. Hierbij valt te denken aan; dichtbij de lokale McDonald’s, recreatiegebieden, woonwijken en buitengebieden.

De sensoren en daarmee de afvalbakken, zijn gekoppeld aan het Smart City platform IoT Connect. Op dit platform zijn ook al de eerder in Sittard-Geleen geplaatste bodemvochtsensoren actief. De sensoren sturen enkel de hoogte van het gemeten afval én de temperatuur door. Deze sensordata wordt vervolgens in IoT Connect omgezet in bruikbare informatie. Deze informatie wordt op maat aangeboden aan de verschillende type gebruikers (vuilnisdienst, uitvoerders, beleidsmakers, etc).

Het doel 
De gemeente zet de slimme afvalbakken in als onderdeel van een bredere aanpak tegen zwerfvuil op het bedrijventerrein Bedrijvenstad Fortuna. Het bedrijventerrein kampt al jarenlang met veel overlast als gevolg van zwerfafval. Het bedrijventerrein is nu officieel benoemd tot een van de vier deelnemers aan een nationale pilot van onder andere Nederland Schoon. Als onderdeel van deze pilot zijn er op het bedrijventerrein sensoren geplaatst.

De plaatsing van de vulgraadsensoren hebben, onder andere, als doel; het eerder kunnen detecteren van volle prullenbakken en hier naar te kunnen handelen. Volle prullenbakken nodigen in veel gevallen uit om afval niet in, maar naast, de afvalbak te gooien. Eén van de oorzaken van zwerfvuil.

Wanneer een, met sensor uitgeruste, afvalbak zijn ingestelde grenswaarde heeft bereikt, kleurt zijn digitale tweelingbroer op de overzichtskaart op het IoT Connect platform oranje. Dit geeft de afvaldienst tijd om hierop te reageren. Vult de afvalbak zich verder, dan kleurt deze rood. Daarnaast ontvangt de afvaldienst tweemaal per dag een overzicht van alle afvalbakken die hun grenswaarde hebben bereikt per e-mail

Besparen
De sensoren zijn gemonteerd in afvalbakken op uiteenlopende locaties. Zo ook langs verschillende wandelpaden aan de rand van de stad. Onder andere in dit soort gebieden, waar afvalbakken niet per se dagelijks of wekelijks geleegd hoeven te worden, brengen de sensoren waardevol inzicht. Doordat deze afvalbakken enkel worden geleegd op het moment dat dit nodig is, kan er aanzienlijk (20-30%*) worden bespaard op onder andere manuren en brandstof.

Daarnaast brengt de IoT Connect vulgraadoplossing de volgende voordelen:

  • Beperken van zwerfvuil door gericht ledigen.
  • Besparing van, onder andere, manuren en rijbewegingen door slimme dynamische routeplanner.
  • Voorspellende module geeft inzicht in volgende ledigingsmoment.
  • Permanente borging van kwaliteitsniveaus (beeldbestek).
  • Atypische vulling door o.a. afvaldumping snel in beeld.
  • Schouwen van vulgraad door externe niet meer noodzakelijk.
  • Managementinformatie voor het optimaliseren van het afvalbeleid: (geschatte) aantal ledigingen en gemiddelde vulgraad.
  • Inzicht in mate van gebruik van afvalbakken.
  • Laat buurtbewoners kennismaken met IoT door slimme afvalbak te adopteren.
*de genoemde besparing komt voort uit een analyse uitgevoerd door SIGHT Landscaping, waarbij de vulgraadoplossing is ingezet in verschillende stadsdelen in Amersfoort.

Meer weten over onze slimme vulgraadoplossing?

Beperken van zwerfvuil door gericht ledigen

Besparing van onder andere manuren en rijbewegingen

Permanente borging van kwaliteitsniveaus (beeldbestek)

Schouwen van vulgraad door externe niet meer noodzakelijk

Uitstippelen van efficiënte routeplanning

Atypische vullingen snel in beeld door o.a. afvalduming

Voertuigbewigingen = minder stikstofuitstoot en overlast

Mangementinformatie voor het optimaliseren van het afvalbeleid