Samen op weg naar afvalvrije wereld

HARDERWIJK – SmartCity-IoT  (Harderwijk) gaat de containers van het milieubewuste tech-bedrijf Seenons (Amsterdam) voorzien van vulgraadsensoren. Het doel van deze samenwerking, is dat Seenons met de vulgraadinformatie meer inzicht krijgt in de bedrijfsafvalstromen van haar klanten.  Deze inzichten zijn nodig om klanten te kunnen adviseren en te helpen in de transitie naar een circulaire economie.

Veel mensen vinden dat de lineaire economie haar beste tijd heeft gehad. Dat is de economie van produceren, consumeren en afval weggooien. Steeds luider is de roep om hiermee te stoppen, om juist de omslag te maken naar een wereld waarin geen afval meer bestaat; alleen nog grondstoffen. Veel gemeenten gaan hierin mee en Seenons ondersteunt ze daarin met een tech-platform, dat gericht is op circulair afvalbeheer. Dat platform brengt iedereen in de afvalketen samen en verbindt organisaties die afval creëren met organisaties die het hergebruiken. 

Inzicht in afvalpatronen en ledigingsmomenten

Behalve afval verminderen door meer hergebruik, wil Seenons ook het inzamelproces efficiënter en duurzamer inrichten. Hier kan SmartCity-IoTbij helpen, als partij die veel kennis en ervaring heeft met het ontwikkelen en toepassen van Internet of Thins (IoT) toepassingen in de buitenruimte. Bovendien is SmartCity-IoT een van de weinige partijen die vulgraadsensoren aanbiedt als kant-en-klare IoT-oplossing.Door gericht te kunnen meten hoeveel afval er per afvalstroom wordt verzameld over een langere periode, is Seenons beter in staat haar klanten op maat te adviseren. Denk hierbij aan het verlagen van het afvalcontract zodra afvalbakken structureel minder vol zitten. Of het terugbrengen van het aantal ritten door een andere manier van inzamelen, bijvoorbeeld door het gebruik van een perscontainer, in plaats van het wekelijks laten legen van meerdere papiercontainers.

Samen voorsorteren op nieuwe EU-wetgeving

Seenons zet op dit moment al perscontainers in om afval te comprimeren. Ook dat helpt om het aantal ledigingen te verminderen. De vulgraadsensoren bieden meer inzicht in het vulpatroon, en kunnen ook helpen om per bedrijf het optimale aantal containers en het juiste volume te bepalen. Volgens Robin Schapink IoT specialist  van SmartCity-IoT is er nog een wereld te winnen bij bedrijven en gemeenten als het gaat om optimalisering van afvalinzamelingsprocessen en circulariteit. “Het is gaaf om daar aan bij te dragen.” 

Flexyz en Seenons doen momenteel ervaring op in proefprojecten waarmee ze vooruit lopen op 2025. Vanaf dat jaar geldt voor alle grote ondernemingen de EU-wetgeving die verplicht een ESG-rapportage* op te nemen in hun jaarrekening. Organisaties moeten dan een duurzaamheidsrapport kunnen overhandigen, waarin staat wat ze doen voor het klimaat. Afvalscheiding en hergebruik dragen bij aan het verkleinen van de milieuvoetafdruk van organisaties. Vanaf dit moment wordt het extra relevant om bijvoorbeeld de impact van het afschaffen van papieren koffiebekers binnen een organisatie meetbaar te kunnen maken. 

Luuk Koomen, assetmanager logistics van Seenons is enthousiast: ‘’De voorbereidingen en de plaatsing van sensoren verliepen professioneel en zeer efficiënt. De ‘slimme’ afvalcontainers zijn in de afgelopen periode geplaatst bij verschillende overheidsorganisaties. We zitten nu in de fase waarin we de eerste patronen en de vulgraaddata verwachten te gaan zien.”

Wat is de ESG

ESG uitgelegd: waarom Duurzaamheid en Ethiek cruciaal zijn voor moderne bedrijven

ESG, wat staat voor Environmental, Social, and Governance, verwijst naar de drie centrale factoren bij het meten van de duurzaamheid en maatschappelijke impact van een investering in een bedrijf of bedrijfsvoering. Deze criteria helpen om beter te beoordelen in hoeverre een organisatie maatschappelijk verantwoord handelt. De ‘Environmental’-component richt zich op de milieueffecten van het bedrijf, zoals energieverbruik, afvalbeheer en CO2-uitstoot. De ‘Social’-factor omvat aspecten zoals arbeidsomstandigheden, diversiteit en de impact op lokale gemeenschappen. ‘Governance’ gaat over de interne bedrijfsvoering, waaronder bestuursstructuren, beloningsbeleid en ethische bedrijfspraktijken. ESG is van belang omdat het bedrijven niet alleen stuurt naar een duurzamere en ethischere manier van werken, maar ook omdat het steeds vaker een beslissende factor is voor investeerders en klanten bij het kiezen van partners en leveranciers. Dit leidt tot een grotere transparantie, lagere operationele risico’s en kan bijdragen aan een betere reputatie en concurrentievoordeel op de lange termijn.