De voordelen van CO2-meters voor scholen en kantoorruimtes

Gezonde lucht in gebouwen is essentieel voor het welzijn van mensen en wordt steeds belangrijker. CO2-meters kunnen een effectieve manier zijn om de luchtkwaliteit in gebouwen te monitoren en te verbeteren. In deze blogpost vertellen we meer over de werking en voordelen van CO2-meters.

Wat is CO2?

CO2 staat voor koolstofdioxide, een kleurloos en reukloos gas dat van nature voorkomt in de atmosfeer. Koolstofdioxide (CO2) wordt geproduceerd bij ademhaling van levende organismen, verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie, gas en kolen, en andere menselijke activiteiten. 

CO2 komt zowel voor in de buitenlucht als in de binnenlucht. In de binnenlucht is de CO2-concentratie doorgaans hoger dan in de buitenlucht. Een te hoge CO2-concentratie in binnenruimtes kan leiden tot gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn, vermoeidheid, en concentratieproblemen.

Wat is een CO2-meter?

Een CO2-meter is een apparaat dat de hoeveelheid CO2 in de lucht meet. Door het gebruik van een CO2-meter kan de luchtkwaliteit in binnenruimtes in de gaten worden gehouden. Dit is belangrijk omdat de luchtkwaliteit in gesloten ruimtes met meerdere mensen snel achteruit kan gaan. 

Alarmeringsfunctie
Sommige CO2-meters hebben een alarmeringsfunctie die afgaat wanneer de CO2-concentratie een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. Dit kan bijvoorbeeld een pieptoon of een visueel alarm zijn, bijvoorbeeld de kleuren van een stoplicht: groen, oranje en rood. Dit kan nuttig zijn om studenten, docenten en collega’s te waarschuwen wanneer de CO2-concentratie een onveilig niveau bereikt.

Drempelwaardes
De drempelwaarde voor de alarmeringsfunctie kan variëren afhankelijk van de toepassing en het type gebouw. Bijvoorbeeld, in een kantoorruimte mag de aanbevolen CO2-concentratie niet hoger zijn dan 1400 PPM zijn, terwijl in een klaslokaal of kinderopvangruimte de aanbevolen concentratie niet hoger mag zijn dan 1200 PPM (Frisse scholen richtlijn). Een CO2-meter met een alarmeringsfunctie kan dus helpen om deze aanbevolen concentraties te handhaven en zo bijdragen aan een gezonde en veilige binnenomgeving.

CO2-meter met stoplicht alarmeringsfunctie

Wat moet je doen bij een te hoge CO2 concentratie in een ruimte?

Wanneer de CO2-meter een melding geeft van een te hoge CO2-concentratie in een ruimte, dan is het belangrijk dat je extra gaat ventileren. Dit kan door ramen en deuren te openen of door het mechanische ventilatiesysteem op een hogere stand te zetten. Door frisse lucht van buiten naar binnen te laten, wordt de CO2-concentratie verlaagd en de luchtkwaliteit verbeterd.

Impact van luchtkwaliteit op de gezondheid en productiviteit

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Met name op scholen en kantoren, waar mensen lange tijd binnen doorbrengen, kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot verminderde productiviteit en gezondheidsproblemen. Zo kun je last krijgen van vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen. Het gebruik van CO2-meters kan daarom bijdragen aan een gezonder en productiever werkklimaat omdat er tijdig geventileerd kan worden.

Bespaar op energie: grijp in wanneer dat nodig is

Het gebruik van CO2-meters kan ook leiden tot energiebesparing. Door de CO2-niveaus te monitoren en het mechanische ventilatie systeem daarop af te stemmen, kan er efficiënter worden omgegaan met energie. Bijvoorbeeld door de ventilatie alleen harder te laten werken wanneer dat echt nodig is, in plaats van continu op volle kracht.

De extra voordelen van CO2-meters met de app IoT Connect

Het gebruik van onze CO2-meter in combinatie met de app IoT Connect biedt tal van voordelen voor gebouwbeheerders en facilitair managers op scholen en kantoren. Door de real-time monitoring van CO2-niveaus en het ontvangen van alerts bij overschrijdingen van bepaalde (zelf instelbare) grenswaarden, kan er snel actie worden ondernomen om de luchtkwaliteit in het gebouw of een bepaalde ruimte te verbeteren. 

Daarnaast biedt de app de mogelijkheid om historische data te analyseren en trends te ontdekken in de CO2-niveaus, waardoor het gebouwbeheer nog beter kan worden afgestemd op de behoeften van de gebruikers. Het gebruik van CO2-meters in combinatie met de app IoT Connect kan bijdragen aan een gezonder en productiever werkklimaat, energiebesparing en het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van luchtkwaliteit.

Wet- en regelgeving voor scholen.

Wist je dat scholen worden verplicht om in ieder lokaal een werkende CO2-meter te plaatsen? De verplichting gaat formeel in met ingang van volgend schooljaar, dus 2023-2024. Het subsidiebudget voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen is fors verhoogd. Scholen kunnen via die regeling maximaal 60 procent van de kosten terugkrijgen van het Rijk (bron: NOS).

Meer informatie over subsidies voor luchtkwaliteit en ventilatie op scholen: