Smartcity-IoT

Adopteren van een slimme afvalbak

Duurzaam en efficiënt samenwerken met bewoners.

Gemeenten zijn doorlopend op zoek naar mogelijkheden om duurzamer en efficiënter (samen) te werken. In veel gevallen wil, en moet, de gemeente haar de bewoners daar bij betrekken. Met name wanneer er gebuik wordt gemaakt van nieuwe technologie, is voldoende draagvlak essentieel. Middels het kunnen adopteren van een slimme afval- of bijvoorbeeld bloembak, geven wij invulling aan deze behoefte.

In afstemming met de gemeente, biedt IoT Connect welwillende bewoners de mogelijkheid een publieke afvalbak te adopteren, bijvoorbeeld om de hoek in het park. Deze bewoners ontvangen dan van de slimme afvalbak een berichtje zodra deze vol dreigt te raken. De buurt leegt vervolgens de bak, eventueel tegen een vergoeding zoals in dit concept in Heerle. De aannemer of gemeentelijke reiniging, verantwoordelijk voor het ledigen van de afvalbakken, kijkt op afstand mee via de applicatie en kan tijdig bijsturen wanneer een geadopteerde afvalbak tóch vol blijft.

Slimme afvalbakken status update

Slimme afvalbakken - IoT Connect

Smart City technologie kan hiermee een brug slaan tussen enerzijds de gemeente en anderzijds betrokken bewoners die graag willen bijdragen aan een veilige en schone leefomgeving. Slimme burgerparticipatie noemen wij dat. 

Meer weten over de mogelijkheden van het adopteren van een slimme afvalbak? Neem dan gerust contact met ons op.